پیام دبیرخانه کنگره


گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مفتخر است که دومین کنگره بین المللی افضلی پور با محوریت پاتولوژی را در سال 1397 در شهر کرمان برگزار نمايد. اين کنگره با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلول های بنیادی برگزار مي گردد. هدف از اجراي اين کنگره آشنايي با جديدترين دستاوردهاي دانشمندان اين مرز و بوم در راه پيشرفت کشور می باشد.

 بديهي است که حضور استادان، پژوهشگران و دانشجويان در اين کنگره مايه مباهات و سرفرازي برگزار کنندگان خواهد بود.

اخبار

کتابچه مقالات دومین همایش بین المللی افضلی پور ...

ادامه مطلب

جهت مشاهده برنامه زمان بندی ارائه پوستر به ادامه مطب مراجعه نمایید. ...

ادامه مطلب

جهت مشاهده فرمت ارسال پوستر به ادامه مطلب مراجعه نمائید ...

ادامه مطلب

پاسخ سوالات متداول در خصوص پرداخت هزینه ها و آماده سازی پوستر ...

ادامه مطلب

جهت مشاهده پرداخت هزینه های شرکت در همایش و کارگاه ها متن خبر را مشاهده نمایید ...

ادامه مطلب

اخذ امتیاز بازآموزی همایش ...

ادامه مطلب

راه اندازی کانال تلگرام دومین کنگره پزشکی افضلی پور با محوریت پاتولوژی ...

ادامه مطلب

دریافت برنامه زمان بندی همایش ...

ادامه مطلب

مقالات ارسالی به کنگره باید بر اساس فایل های نمونه جهت فرمت خلاصه مقاله تهیه شوند. ...

ادامه مطلب

راهنمای ارسال مقالات را در ادامه مطالعه نمائید. ...

ادامه مطلب

پیام آقای دکتر دبیری در خصوص دومین کنگره بین المللی افضلی پور با محوریت پاتولوژی ...

ادامه مطلب

روزهای برگزاری دومین همایش بین المللی افضلی پور با محوریت پاتولوژی ...

ادامه مطلب

وب سایت دومین همایش بین المللی پاتولوژی به نشانی aimc2.kmu.ac.ir راه اندازی شد. ...

ادامه مطلب